เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซีเอ็นไอ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด.

เริ่มจากธรุกิจเล็กๆ โดยคุณนภดล รชนิรมณ์ กรรมการผู้จัดการ โดยมีเป้าหมายในการ ให้บริการเกี่ยวกับแก้ไข และ ผลิตงานที่หลากหลาย ของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชิ้นส่วนโลหะ และ งานประเภทซื้อมาขายไป การดำเนินการของบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง คุณนภดลจึงตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติม โดยเน้นธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตขึ้นรูปโลหะ, ประกอบตามแบบของลูกค้า ผลิตภัณฑ์หลัก จะเป็นชิ้นส่วนสำหรับธุรกิจ ยานยนต์, แอร์คอมเพลสเซอร์, เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟ้ฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ก่อสร้าง และอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของเรา

สินค้าและบริการ