นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท กรุณาติดต่อที่

ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริษัท ซี.เอ็น.ไอ. เอ็นจิเนียริง ซัพพลาย จำกัด