วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราเข้าศึกษาดูงาน

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด ให้การต้อนรับอาจารย์ นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีในการผลิต ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *