Author Archives: adminb96639

Reforestation activity

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2557  บริษัทฯได้จัดกิจกรรมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นโครงการปลูกป่า ละเลงโปร่ง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำให้สัตว์ป่าที่สวนห้อม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และปลูกป่าโดยการยิงหนังสติ๊กเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่าไม้ ที่ผาเก็บตะวัน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรราชสีมา  กิจกรรมนี้ นอกจากจะเป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้ว ยังทำให้พนักงานทุกคนมีความสุข สามัคคีช่วยเหลือกัน ระหว่างทำกิจกรรมด้วย