ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

รับสมัคร ช่าง Setup (3 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

1.อายุ 21 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ม.3,ม.6
3.สามารถทำงานล่วงเวลา และเข้ากะได้
4.เชื่อมอาร์กอนไฟฟ้า Co2 ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
6.สะดวกเริ่มงานเลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัคร ช่างผ่นสี (1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

1.เพศชาย
2.อายุ 20 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
4.ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.สามารถเข้ากะได้

รับสมัคร พนักงานจัดงาน (คลังสินค้า) / (1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 22 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ม.3,ม.6

รับสมัคร พนักงานขับรถขนส่งสินค้า (2ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

1.เพศชาย
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
4.มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป
5.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัคร พนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก

คุณสมบัติ

1.เพศชาย
2.อายุ 21 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
4.ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

รับสมัคร ช่างเทคนิค QA

คุณสมบัติ

1.เพศชาย
2.อายุ 21 ปีขึ้นไป
3.วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. ขึ้นไป
4.สามารถทำงานเป็นกะได้
5.มีประสบการณ์ด้าน QA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.ใช้เครื่องวัดได้

A title

Image Box text

ติดต่อ HR