ประวัติความเป็นมา
 • 18 Feb 2017
 • 5511
 • 0
  ในปีพ.ศ.2531 (1988) บริษัท ซีเอ็นไอ เอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย จำกัด.เริ่มจากธรุกิจเล็กๆ โดยคุณนภดล รชนิรม...
อ่านต่อ
วิสัยทัศน์
 • 16 Feb 2017
 • 2062
 • 0
:: Vision เราจะทำการค้าที่เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การบิรหาร ที่ยึดถือหลักการ เศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตก็สำคัญ สำหร...
อ่านต่อ
วัฒนธรรมสีเขียว
 • 17 Feb 2017
 • 2146
 • 0
  วัฒนธรรมองค์กร(Corporate Culture)เราจะทำงานเป็นทีมแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม รักและช่วยเหลือกันแบบคนในครอบครั...
อ่านต่อ
Certificate of Register
 • 16 Feb 2017
 • 1616
 • 0
Certificate of Register ISO9001:2015 in recognition of the organization's Quality Management Systen whi...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด