จรรยาบรรณธุรกิจ
 • 19 September 2019
 • 475
 • 0
จรรยาบรรณธุรกิจ (CODE OF CONDUCT)         1. นโยบายปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน  1.1 เคาร...
อ่านต่อ
นโยบายคุณภาพ
 • 15 July 2017
 • 981
 • 0
    "เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้า และการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือของพนักงานทุกระดับ ภา...
อ่านต่อ
ประวัติความเป็นมา
 • 18 February 2017
 • 5,308
 • 0
  ในปีพ.ศ.2531 (1988) บริษัท ซีเอ็นไอ เอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย จำกัด.เริ่มจากธรุกิจเล็กๆ โดยคุณนภดล รชนิรม...
อ่านต่อ
วัฒนธรรมสีเขียว
 • 17 February 2017
 • 2,051
 • 0
  วัฒนธรรมองค์กร(Corporate Culture)เราจะทำงานเป็นทีมแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม รักและช่วยเหลือกันแบบคนในครอบครั...
อ่านต่อ
รางวัลและความสำเร็จ
 • 17 February 2017
 • 1,205
 • 0
  DAIKIN : PDS VENDER AWARD GIVE ON 2010. SIAMKUBOTA : Delivery Improvement december 14-2001 , Qualit...
อ่านต่อ
วิสัยทัศน์
 • 16 February 2017
 • 1,936
 • 0
:: Vision เราจะทำการค้าที่เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การบิรหาร ที่ยึดถือหลักการ เศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตก็สำคัญ สำหร...
อ่านต่อ
Certificate of Register
 • 16 February 2017
 • 1,533
 • 0
Certificate of Register ISO9001:2015 in recognition of the organization's Quality Management Systen whi...
อ่านต่อ