วิสัยทัศน์

:: Vision

เราจะทำการค้าที่เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การบิรหาร ที่ยึดถือหลักการ เศรษฐกิจพอเพียงและคุณภาพชีวิตก็สำคัญ สำหรับทุกคนในองค์กรณ์ของเรา

We will run our business under the "Sufficiency Economy Theory", in order to have a firm and sustainable growth as well as enriching our employees' quality of life.

 

:: Mission

เราจะหาธุรกิจที่ยั่งยืนหลายๆ กลุ่มเพื่อกระจายและลดความเสี่ยง พร้อมค่อยๆ เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกๆ สภาวะเศรษฐกิจ

In order to reduce risk, we will approach to the variety group of clients with flexible management and keep growing gradually in every economic situation.

 

:: Philosophy

ความสุขและความสำเร็จของชีวิต ไม่ได้วัดที่ความใหญ่โตของธุรกิจ (หากแม้ขาดซึ่งความสุข)

Happiness and success can not be judged by the size or growth of business.