ประวัติความเป็นมา
 

ในปีพ.ศ.2531 (1988)

บริษัท ซีเอ็นไอ เอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย จำกัด.
เริ่มจากธรุกิจเล็กๆ โดยคุณนภดล รชนิรมณ์ กรรมการผู้จัดการ โดยมีเป้าหมายในการ ให้บริการเกี่ยวกับแก้ไข และ ผลิตงานที่หลากหลาย ของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับชิ้นส่วนโลหะ และ งานประเภทซื้อมาขายไป

     
 

ในปี พ.ศ.2534 (1991)

การดำเนินการของบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง คุณนภดลจึงตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติม โดยเน้นธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตขึ้นรูปโลหะ, ประกอบตามแบบของลูกค้า ผลิตภัณฑ์หลัก จะเป็นชิ้นส่วนสำหรับธุรกิจ ยานยนต์, แอร์คอมเพลสเซอร์, เครื่องยนต์เกษตรกรรม เครื่องใช้ไฟ้ฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ก่อสร้าง และอื่น ๆ

     
 

ในปี พ.ศ.2547 (2004)

บริษัทฯ มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากล ISO:9002, ISO:14000, TS16949.

ต่อมาในปี 2547 (2004) ได้มีการก่อตั้งสำนักงาน และ โรงงานที่ 2 ขึ้น ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการซื้อเครื่องจักรใหม่ และ เครื่องมือเพื่อสนับสนุนศักยภาพในการผลิต