บริษัท ซีเอ็นไอ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด.

เลขที่ 8/9 หมู่ 15 ต.คลองนครเนื่องเขต
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24000.

Tel: +66(0)38 564683-5
Fax: +66(0)38 564 681-2