รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนฝึกอบรม

จำนวน : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามที่ตกลงกัน บาท

สมัครตำแหน่งนี้

รับสมัคร พนักงานพ่นสี, ช่างเชื่อม

จำนวน : 0 อัตรา

เงินเดือน : ตามที่ตกลงกัน บาท

สมัครตำแหน่งนี้

รับสมัคร วิศวกร (New Product,Product)

จำนวน : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามที่ตกลงกัน บาท

สมัครตำแหน่งนี้

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ Qc

จำนวน : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามที่ตกลงกัน บาท

สมัครตำแหน่งนี้

รับสมัคร เจ้าหน้าที่เทคนิคแผนก New Product, Jig

จำนวน : 4 อัตรา

เงินเดือน : ตามที่ตกลงกัน บาท

สมัครตำแหน่งนี้