สินค้าและบริการ

ที่ ซี.เอ็น.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย เราให้บริการออกแบบและผลิตสินค้าโลหะแปรรูป ในหลากหลายอุตสาหกรรม เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์โลหะเพื่อป้อนให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากเครื่องจักรที่ทันสมัยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เรามีความเชื่อว่าในอนาคตการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุลกับการทำธุรกิจต้องดำเนินการควบคู่กัน ทั้งตัวบริษัทฯ และชุมชนที่เราดำเนินกิจการอยู่ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งโซลูชั่นการจัดการพลังงานด้วยแผ่นโซล่าเซลล์ เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการผลิตไฟฟ้า

  กลุ่มงาน Fabrication

591059 ชิ้น ในปี 2566

  กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร

3003111 ชิ้น ในปี 2566

  กลุ่มรถยนต์

4882090 ชิ้น ในปี 2566

  ชิ้นส่วน Air Compressor

19718976 ชิ้น ในปี 2566

  ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า

  ผลิตภัณฑ์ลวดเชื่อม และ ใบขัด ใบเจียร

  ออกแบบและผลิต Tooling & Jig Fixture

  บริการทำสีน้ำมันด้วยกระบวนการพ่นและอบ